วันนี้ (11 ต.ค.60) เวลา 12.00 น. พ.ต.อ.สมบัติ แก่นวิจิตร ผกก.สน.ท่าเรือ ประชุมชี้แจงข้อราชการประจำสัปดาห์ ระดับสารวัตรขึ้นไปแต่ละสายงาน
เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ ในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. กำชับเรื่อง เรื่องปล่อยเงินกู้นอกระบบ ให้ฝ่ายสืบสวน จัดทำแฟ้มข้อมูลประวัติ เครือข่าย กลุ่มแกงค์ ปล่อยเงินกู้ในพื้นที่ให้พร้อมรอรับการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา และให้มีผลการปฏิบัติ จับกุมดำเนินคดี
2. ให้ฝ่าย ป.,จร. เตรียมความพร้อมในการร่วมพิธีปล่อยแถวจิตอาสาเฉพาะกิจเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในวันนี้ (11 ต.คค.60) เวลา 16.30 น. ณ.ลานพระบรมราขานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
3. กำชับให้ทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ น.1 ที่ได้รับมอบมาในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละสายงาน และเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ Police mind "สำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีจิตพร้อมช่วยเหลือและบริการประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่ น.1 ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย

กลับหน้าแรก