วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ท่าน พล.ต.ต.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น. รับผิดชอบงาน กต.ตร. ได้เป็นประธานประชุม กต.ตร.สน.สัญจรที่พื้นที่ สน.คลองตัน บก.น. 5 มี พ.ต.อ.สมบัติ แก่นวิจิตร ผกก.สน.ท่าเรือ พร้อมด้วยตัวแทน กต.ตร.สน.ท่าเรือ และคณะกต.ตร.สน.ท่าเรือ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนจากท่านประธาน บุญมาฯ มีนายอาณัติ ผลโยน กต.ตร.ฯ ผศ.นรเศรษฐ เจียมจิโรจน์ ที่ปรึกษา กต.ตร.ฯ อาจารย์ยุวพร พัฒนาวิเชษฐ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ ได้ร่วมประชุม กต.ตร.สัญจร ที่บริษัท กัท จำกัด ซึ่ง สน.คลองตัน เป็นเจ้าภาพ และมี ผกก.ทุก สน.สังกัด บก.น. 5, ตัวแทน กต.ตร.สน.ฯ อนุ กต.ตร.บก.น. 5 ซึ่ง สน.ท่าเรือมีคุณพิสิษฐ์ เหมะจันทร์ เป็นอนุกรรมการ กต.ตร.บก.น.5 และเป็นกต.ตร.สน.ท่าเรือ ,คณะ กต.ตร.กทม. ร่วมประชุม ในส่วนของ สน.ท่าเรือ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ นรเศรษฐฯ เป็นผู้นำเสนอผลลงานซึ่งทาง กต.ตร.สน.ท่าเรือได้การดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ต.ช. 2549 และได้รับคำชมเชยว่ามีผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถที่จะเป็นตัวอย่างและให้ สน.อื่นๆ นำไปต่อยอดได้ เช้่น โครงการ "คนหายได้กลับบ้าน" โครงการ "สอบได้ให้(ลด)ค่าปรับ", โครงการ สื่อการสอน..เพื่อการสร้างสรรค์ ..ป้องกันยาเสพติด",และ ,"โครงการ บ-ว-ร Network" ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์นี้ที่กำลังดำเนินการอยู่นี้

กลับหน้าแรก