“กิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดภายในบริเวณวัดสะพาน ถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ”

วันนี้ (2 มิ.ย. 62) เวลาประมาณ 08.00 น. พ.ต.อ.สมบัติ แก่นวิจิตร ผกก.สน.ท่าเรือ พ.ต.ท.ศรายุทธ บุญธรรม รอง ผกก.ป.สน.ท่าเรือ

พ.ต.ท.สมนึก เคล้าเคลือ สว.ธร.สน.ท่าเรือ พ.ต.ท.ฐิติวัฒน์ บุญภา สว.จร.สน.ท่าเรือ พ.ต.ต.มาโนช ต่วนชะเอม สวป.สน.ท่าเรือ พ.ต.ต.กิตติพศ อินทร์จันทร์ สวป.สน.ท่าเรือ พร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการตำรวจ สน.ท่าเรือ เจ้าหน้าที่จาก
กรมศาสนา/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน/นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ เพื่อเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติ ปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และยังเป็นการฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดฟังธรรม วันธรรมสวนะ ให้กลับคืนสู่สังคมไทย เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”โดยการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดสะพาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิ.ย.62

กลับหน้าแรก