กิจกรรม กต.ตร.สน.ท่าเรือ

รับมอบที่โกนหนวด ...
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 บ่าย นำอาหารสดและอาหารแห้งแจกประชาชน
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เช้า
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เช้า วันที่ 16 ตุลาคม 2563 บ่าย
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 วันที่ 11 ตุลาคม 2563
วันที่ 25 กันยายน 2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563
วันที่ 20 กันยายน 2563 วันที่ 22 กันยายน 2563
วันที่ 13 กันยายน 2563 วันที่ 18 กันยายน 2563
วันที่ 23 สิงหาคม 2563 วันที่ 30 สิงหาคม 2563
วันที่ 15 สิงหาคม 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563
วันที่ 2 สิงหาคม 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2563
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
มอบสิ่งของช่วยเหลือ มอบสิ่งของผู้ป่วย
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ช่วยเหลือประชาชน
รถพุ่มพวงปันสุข ข่าวรถพุ่มพวงปันสุข
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สน.ท่าเรือ จัดรถพุ่มพวง
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563
กลับหน้าแรก