วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์ จากทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ โดยการมอบหมายจากท่านผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ ร่วมกัน สน.ท่าเรือ โดยท่าน พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ผกก.สน.ท่าเรือ พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รอง ผกก.ป.สน.ท่าเรือ คณะกรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ มอบหมายให้คุณดวงชีวัน เคล้าเคลือ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ พร้อมทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ ดำเนินการจัดทำโครงการ รถพุ่มพวง ปันสุข ของ สน.ท่าเรือ เพื่อนำเอาอาหารสด ไข่เค็ม ปลานิล ปลาทู และผักหลากชนิดไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ สน.ท่าเรือ และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชน.....................ที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นี้มารับเอาสิ่งของเพื่อนำไปประกอบอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในห้วงเวลานี้ เราจะช่วยเหลือกันเท่าที่ทาง กต.ตร.สน.ท่าเรือ และสน.ท่าเรือจะช่วงเหลือท่านได้จะดำเนินการให้ดีที่สุด เราจะไม่ทิ้งกัน ร่วมกันเดินผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันให้ได้ครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก ผอ.บุญมา ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ผกก. สน.ท่าเรือ ท่านพงศ์จารุ ผกก.ป.สน.ท่าเรือ คณะกรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ คณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ และที่ขาดไม่ได้คือคุณดวงชีวัน ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ และทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ ที่ดำเนินการโครงการ รถพุ่มพวงปันสุข เพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนคลองเตย ครับ ขอเชิญมารับโดยให้เข้าแถว เว้นระยะห่าง1-2 เมตร ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19
กลับหน้าแรก