เรียน ท่านประธาน กต.ตร. คณะ กต.ตร.ฯและที่ปรึกษาฯทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด ยังไม่คลี่คลาย จึงไม่สามารถจัดประชุมได้ตามวงรอบที่กำหนด จึงขออนุญาตสรุปผลการปฎิบัติการในรอบเดือนที่ผ่านมา ที่สำคัญดังนี้

1. ด้านการป้องกันและปราบปราม การควบคุมการเกิดคดีในพื้นที่ทุกกลุ่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถิติคดี ผ่านเกณฑ์ ตามที่หน่วยเหนือกำหนด โดยในเดือนนี้ได้จับกุมเหตุฆ่ากันตายในชุมชนคลองเตย ที่ตกค้างได้

2.ด้านการบริการ ตามนโยบายของผบ.ตร.ได้ให้ตำรวจช่วยเหลือประชาชนให้อยู่รอดในช่วงโควิด โดยการแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ยากไร้ จัดตู้ปันสุขและต่อยอดโครงการต่างๆ เช่น โครงการท่าเรือเดลิเวอรี่ ส่งอาหารถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียง สน.ได้ดำเนินโครงการแจกอาหารไป 6 ครั้ง แจกข้าวกล่องไปร่วม 6,000 กล่อง รวมทั้งสิ่งของจำเป็นแก่การดำรงชีวิต ได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับคำชื่นชมจากสังคม โดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณ สิ่งของจากคณะ กต.ตร.โดยท่านประธานบุญมาฯ คุณดวงชีวันฯ และทีมงานและท่าน สส.กรณิชฯ เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนจนสำเร็จลุล่วง
3.ด้านกิจการพิเศษ
ตามแนวคิดที่จะให้มีการปรับปรุงสถานที่โดยเฉพาะโรงจอดรถและอาคารที่ทำการบางส่วน ได้รับความเมตตาจากท่านเรือโทรกมลศักดิ์ ผอ.การท่าฯ สนับสนุนงบประมาณมาให้ดำเนินการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการต้นเดือนหน้า

จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ ขอให้คณะกต.ตร.ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ครอบครัวและสังคม และเป็นขวัญกำลังใจแก่ตำรวจ สน. ท่าเรือ ครับ

กลับหน้าแรก