วันนี้ ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น. ผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธร

รมกูล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ พ.ต.ท.ธนา มะลิงาม รองผู้กำกับการสืบสวนสถานี

ตำรวจนครบาลท่าเรือ คุณนพพร เหมะจันทร์ ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ ร่วมกับคณะกรรมการ กต

.ตร.สน.ท่าเรือ คณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ จัดทำโครงการ"รถปันสุข สน.ท่าเรือ โดยนำอาหารสดประเภทผักหลากหลาย

ชนิด รวมถึงเนื้อไก่สด ปลาสด อาหารแห้งหลากหลายชนิด ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนโรงหมู และหน้าคลองเตย

เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยมอบหมายให้คุณดวงชีวัน เคล้าเคลือ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณธนาเดช แสงภัทรภา

คิน กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณคุณากร ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ พร้อมทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ เป็นผู้นำไปแจก

จ่ายให้กับประะชาชน มีประชาชนจำนวนมากมารอรับโดยการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบไม่มีการลัดคิวหรือยื้อแย่งแต่อย่างใด

มีประธานชุมชนโรงหมู มาควบคุมดูแลการแจกจ่าย ได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ีจัดทำโครงการดีๆแบบนี้ ให้กับประชาชน

กลับหน้าแรก