วันนี้ อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.-13.00 น. ผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ พ.ต.ท.ธนา มะลิงาม รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ คุณนพพร เหมะจันทร์ ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ คณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ จัดทำโครงการ" กต.ตร.สน.ท่าเรือ ตัดผมฟรี เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตย " โดยมอบหมายให้คุณดวงชีวัน เคล้าเคลือ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณธนาเดช แสงภัทรภาคิน กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณอาณัติ ผลโยน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พร้อมทีมช่างตัดผม กต.ตร.สน.ท่าเรือ โดยมีอาจารย์สมชาย สิงโตและอาจารย์หนูเที่ยง ศิริวรรณ นำช่างตัดผมไปตัดผมฟรีให้กับประชาชนในชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 ชั้น แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีประชาชนมารอรับบริการตัดผมเป็นจำนวนมาก บริการทุกระดับประทับใจมากๆ
 
วันนี้ อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.-13.00 น. ผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ พ.ต.ท.ธนา มะลิงาม รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ คุณนพพร เหมะจันทร์ ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ คณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ จัดทำโครงการ" กต.ตร.สน.ท่าเรือ ตัดผมฟรี เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตย " โดยมอบหมายให้คุณดวงชีวัน เคล้าเคลือ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณธนาเดช แสงภัทรภาคิน กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณอาณัติ ผลโยน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พร้อมทีมช่างตัดผม กต.ตร.สน.ท่าเรือ โดยมีอาจารย์สมชาย สิงโตและอาจารย์หนูเที่ยง ศิริวรรณ นำช่างตัดผมไปตัดผมฟรีให้กับประชาชนในชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 ชั้น แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีประชาชนมารอรับบริการตัดผมเป็นจำนวนมาก บริการทุกระดับประทับใจมากๆ
 
วันนี้ อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.-13.00 น. ผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ พ.ต.ท.พงศ์จารุ พฤฒิธรรมกูล รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ พ.ต.ท.ธนา มะลิงาม รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ คุณนพพร เหมะจันทร์ ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ คณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ จัดทำโครงการ" กต.ตร.สน.ท่าเรือ ตัดผมฟรี เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในชุมชนคลองเตย " โดยมอบหมายให้คุณดวงชีวัน เคล้าเคลือ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณธนาเดช แสงภัทรภาคิน กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณอาณัติ ผลโยน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พร้อมทีมช่างตัดผม กต.ตร.สน.ท่าเรือ โดยมีอาจารย์สมชาย สิงโตและอาจารย์หนูเที่ยง ศิริวรรณ นำช่างตัดผมไปตัดผมฟรีให้กับประชาชนในชุมชนอาคารทรัพย์สิน 26 ชั้น แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีประชาชนมารอรับบริการตัดผมเป็นจำนวนมาก บริการทุกระดับประทับใจมากๆ

 

กลับหน้าแรก