วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00-13.00 น. ท่านผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผกก.สน.ท่าเรือ คุณนพพร เหมะจันทร์ ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ และคณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ จัดทไโครงการ "จิตอาสา ตัดผมฟรีให้กับประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย" โดยมอบหมายให้คุณดวงชีวัน เคล้าเคลือ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณ ธนาเดช แสงภัทรภาคิน กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณอาณัติ ผลโยน กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณคุณากร ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ พร้อมทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ ออกตัดผมฟรีให้กับประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ณ ชุมชนหมู่บ้้านมั่นคง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหาคร มีประธานชุมชน กรรมการชุมชน มาคอยอำนวยความสะดวก มีการจัดคิวประชาชนเพื่อรอรับบริการ อย่างเป็นระเบียบและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งวันนี้มีประชาชนมารอรับบริการตัดผมฟรีจำนวนมาก และประธานชุมชนหมู่บ้้านมั่นคง กรรมการชุมชน รวมถึงประชาชนที่มารับบริการตัดผมในวันนี้ ได้ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านรวมถึงทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ ที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ ให้กับประชาชน บริการทุกระดับประทับใจมาก
กลับหน้าแรก