วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2563 ท่าน ผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผกก.สน.ท่าเรือ คุณนพพร เหมะจันทร์ ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ และคณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ จัดทำไโครงการ "กต.ตร.สน.ท่าเรือ ตรวจเยี่ยมผูืป่วยติดเตียง" เพื่อนำเอาสิ่งของจำพวก นม โจ็๊ก ขนม แพมเพิร์ส และของใช้จำเป็นไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนคลองเตย เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว โดยมอบหมายให้คุณดวงชีวัน เคล้าเคลือ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณ ธนาเดช แสงภัทรภาคิน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พร้อมทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งวันนี้ทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ ได้ออกเดินทางไปที่ชุมชน 70 ไร่ ชุมชนล็อค 1-2-3 และ ชุมชนล็อค 4-5-6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางญาติของผู้ป่วยติดเตียง ขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.บุญมา สิริธรังศรี ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ ขอขอบพรพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน รวมถึงทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ ที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ และขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านและทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ แวะมาตรวจเยี่ยมและจัดโครงการดีแบบนี้บ่อยๆ
กลับหน้าแรก