วัน อาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00-13.00 น. ท่านผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผกก.สน.ท่าเรือ คุณนพพร เหมะจันทร์ ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ และคณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ จัดทำโครงการ "จิตอาสา ตัดผมฟรีให้กับประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย" โดยมอบหมายให้คุณดวงชีวัน เคล้าเคลือ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณธนาเดช แสงภัทรภาคิน กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณอาณัติ ผลโยน กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณคุณากร ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ พร้อมทีมงานช่างตัดผมของ กต.ตร.สน.ท่าเรือ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ ออกตัดผมฟรีให้กับประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ณ ชุมชนริมคลองวัดสะพาน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหาคร มีประธานชุมชน กรรมการชุมชน มาคอยอำนวยความสะดวก มีการจัดคิวประชาชนเพื่อรอรับบริการ อย่างเป็นระเบียบและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งวันนี้มีประชาชนมารอรับบริการตัดผมฟรีจำนวนมาก และประธานชุมชนริมคลองวัดสะพาน กรรมการชุมชน รวมถึงประชาชนที่มารับบริการตัดผมฟรีในวันนี้ ได้ ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผอ.สนง.ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผกก.สน.ท่าเรือ คณะกรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ คณะที่ปรึกษากรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านรวมถึงทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ ที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ ให้กับประชาชน บริการทุกระดับประทับใจมากๆ
กลับหน้าแรก