วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 17.00 น. ท่านผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผกก.สน.ท่าเรือ คุณนพพร เหมะจันทร์ ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ และคณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ และ สนง.ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ จัดทำโครงการ " ปันสุข ให้กับข้าราชการตำรวจ สน.ท่าเรือและประชาชน " โดยนำเอาปลาหมึกแช่แข็ง มามอบให้กับข้าราชการตำรวจ สน.ท่าเรือและประชาชนในชุมชนคลองเตย เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว โดยมอบหมายให้คุณดวงชีวัน เคล้าเคลือ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณ ธนาเดช แสงภัทรภาคิน กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณคุณากร ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ พร้อมทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ เป็นผู้ดำเนินการแจกจ่าย ณ บริเวณลานจอดรถด้านข้างแฟลตตำรวจ 243 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหาคร มีข้าราชการตำรวจและครอบครัว พร้อมทั้งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง มารอรับ ซึ่งทางครอครัวและข้าราชการตำรวจ และประชาชน ขอขอบพระคุณท่านผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผอ.สนง.ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ ท่าน พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผกก.สน.ท่าเรือ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านรวมถึงทีมงาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ ที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ ให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจและประชาชน
กลับหน้าแรก