วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 09.00-13.00 น. ท่านผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผกก.สน.ท่าเรือ คุณนพพร เหมะจันทร์ ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ และคณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ จัดทำโครงการ "จิตอาสา ตัดผมฟรีให้กับประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย" โดยมอบหมายให้คุณดวงชีวัน เคล้าเคลือ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณวัน สัจเทพ กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณธนาเดช แสงภัทรภาคิน กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณอาณัติ ผลโยน กต.ตร.สน.ท่าเรือ คุณคุณากร ศรีสุพรรณ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.ท่าเรือ พร้อมทีมงานช่างตัดผม กต.ตร.สน.ท่าเรือ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ ออกตัดผมฟรีให้กับประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ณ ชุมชน 70 ไร่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหาคร มีประธานชุมชน กรรมการชุมชน มาคอยอำนวยความสะดวก มีการจัดคิวประชาชนเพื่อรอรับบริการ อย่างเป็นระเบียบและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งวันนี้มีประชาชนมารอรับบริการตัดผมฟรีจำนวนมาก และประธานชุมชน 70 ไร่ กรรมการชุมชน รวมถึงประชาชนที่มารับบริการตัดผมในวันนี้ ได้ ขอขอบพระคุณท่านผอ.บุญมา สิริธรังศรี ผอ.สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ประธาน กต.ตร.สน.ท่าเรือ พ.ต.อ.ดนุภัทร ขวัญพสุมนต์ ผกก.สน.ท่าเรือ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านรวมถึงทีมงานช่างตัดผม กต.ตร.สน.ท่าเรือ ที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ ให้กับประชาชน เป็นโครงการที่ดีมาก บริการดีและเป็นกันเอง ทุกคนที่มารับบริการมีความประทับใจมาก
กลับหน้าแรก