LINKที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
บริการดุจญาติมิตร พิชิตอาชญากร ปัดเป่าความทุกข์ร้อนเพื่อประชาชน สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ รูปภาพกิจกรรม
เปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
โครงการครู 5 นาที
ตรวจสารเสพติดภายในหน่วยงาน
การทดสอบสมรรถภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการแก้ไขปัญหาจราจร
ประชุม กต.ตร.
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพลงไหม้
ทำข้อสอบลดค่าปรับ
ประดับยศข้าราชการตำรวจ
สน.ท่าเรือ ผุดไอเดียทำข้อสอบลดค่าปรับ 
 
ยกระดับการบริการประชาชน
ประชุมมอบนโยบายปฏิบัติงาน
ประชุมชี้แจงข้อราชการ
โครงการต่อต้านยาเสพติด
โครงการกิจกรรมวันเด็ก
มอบถังดับเพลิง
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
กิจกรรม big cleaning day
อบรมตำรวจบ้าน

 
   
     
web counter
 
Copyright By Tharueametropolice © 2010 All Rights Reserved.