ความรู้เกี่ยวกับ
ฝุ่น PM 2.5
บริการดุจญาติมิตร พิชิตอาชญากร ปัดเป่าความทุกข์ร้อนเพื่อประชาชน สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ
รูปภาพกิจกรรม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ
นำของแจกให้เด็กและประชาชน
ปันสุขให้เด็กในชุมชน
กิจกรรมจิตอาสา
กวาดล้างอาชญากรรม
ทำบุญตักบาตร

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานีตำรวจนครบาล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาล
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

สน.ท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565
รวมรูป กิจกรรมและโครงการ กต.ตร.สน.ท่าเรือ
ร่วมแสดงความยินดี ผบก.น. 5 คนใหม่
งานเกษียณ 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
แจกของช่วยเหลือประชาชน
รถพุ่มพวงปันสุข
โครงการ " กต.ตร.สน.ท่าเรือ ปันสุขให้ชาวคลองเตย" 
 

อบรมเทคโนโลยี QR CODE

ประชุม กต.ตร.
สยามเดลี่ออนไลน์ 3
ทำข้อสอบลดค่าปรับ
ประดับยศข้าราชการตำรวจ
น.1 คนใหม่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บช.น.
ประชุมมอบนโยบายปฏิบัติงาน
ประชุมชี้แจงข้อราชการ
โครงการต่อต้านยาเสพติด
สยามเดลี่ออนไลน์ 1
สยามเดลี่ออนไลน์ 2
ปฎิบัติธรรม
กิจกรรม big cleaning day
โครงการบำรุงขวัญและกำลังใจข้าราชการ
เปิดศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
รถพุ่มพวงปันสุข
แจกของใช้ให้ผู้ป่วย
มอบสิ่งของเพื่อลดค่าใช่จ่าย
มอบข้าวกล่องให้ประชาชน
โครงการรับอาหารฟรี
เตรียมการแจกจ่ายของ

 
Copyright By Tharueametropolice © 2010 All Rights Reserved.